Moje szczęście

Cichutko szczęście przyfrunęło
I na progu moim usiadło,
Pas bezpieczeństwa mi zapięło
I wszystkie moje strachy zjadło.

I mnie, tak jak drugi człowiek,
Otuliło ramionami,
I patrzy na mnie spod powiek
Twoimi oczami…