Inne zupełnie

Ech, żebym ja znowu młoda była,
wiedziałabym co zrobić z tym darem…
Ech, żebym ja jeszcze młoda była,
nie musiała się mierzyć z zegarem…

Inne ścieżki życia bym wybrała,
inne zupełnie drogi i bogi,
inne buty i miejsca kochała,
inny miała kawałek podłogi,

inny bym zjechała kawał świata,
inne akcje miałabym w portfelu
i po tych kilkudziesięciu latach
siadłabym jak dzisiaj w tym fotelu…