Poetka

Jak karetka to nie mała kareta,
Jak paletka to nie mała paleta,
Jak potrawka to nie mała potrawa,
Jak zastawka to nie mała zastawa,
Jak poczwarka to nie mała poczwara,
Jak pieczarka to nie mała pieczara,
Jak sobótka to nie mała sobota,
Jak robótka to nie mała robota,
Jak zabawka to nie mała zabawa,
Jak wyprawka to nie mała wyprawa,
Jak rakietka to nie mała rakieta,
Tak poetka to nie mały poeta.