Niech moje wiersze

Niech moje wiersze z wiatrem polecą,
Niech na rzece z żaglami łopocą,
Niech rozbłysną zgubionemu świecą
Jakąś smutną i samotną nocą…

Niech je czyta ten, kto lubi wiersze,
Kto przyjemność umie brać z czytania,
Kto przystaje przy sasance pierwszej
I kto wie, że kot jest do głaskania…

Kogoś lirycznego niech zasmucą,
A smutnego niech kogoś rozbawią,
Potem niech echem rymów powrócą
I na dnie duszy ślad pozostawią…