Mądra dostatecznie

Marzy mi się czasami
Przyjemność narysować,
Uchwycić woń słowami,
Muzykę posmakować,

Dotknąć wyobrażenia,
Blask świecy zamknąć w dłoni,
Zapominać wspomnienia,
Szumieć w liściach jabłoni,

Zamknąć w pokoju lato,
Wiedzieć co znaczy „wiecznie”…
Ale czy jestem na to
Już mądra dostatecznie?