Przykryj mnie płaszczem

Wybór wierszy z pięciu tomików: „Miłosne wzlotki i inne takie”, „Rozkodowane marzenia”, „Duży stół”, „Łzy księżyca” i „Jak dzikie wino”.

…”Odeszli wieszcze i Agnieszka,
została po nich ziejąca próżnia…
Dokąd poezji wiedzie ścieżka,
gdy jej od prozy rym nie odróżnia?”